Com participar-hi

1. Apadrina una partida

La principal forma de participació en l'Observatori és "apadrinant" les partides d'horta que cadascú/na tinga més properes. Per a això, les persones i els col·lectius actius en cada territori s'ajuntaran i es constituiran com a grup motor per a fer-se responsables d'una o més partides del seu voltant amb el suport inicial de tècnics-ques de Per L'Horta.

Apadrinar

Mitjançant eixides a camp, el grup motor arreplegarà les dades de cada partida de forma periòdica, lo qual permetrà analitzar els diferents elements i variables que la conformen, Les primeres eixides se realitzaran amb el suport i acompanyament de Per L'Horta, però l'objectiu és que el grup motor puga ser autònom i es motive per a coordinar i promoure el creixement de noves xarxes de grups motors als seus municipis, així com prendre iniciatives de defensa del territori a escala local amb l'ajuda de l'Observatori.

Després de la replega, un o una representant del grup motor aportarà les dades a la plataforma web, per poder compartir-les amb tot el món i extraure les diferents cartogra­fies.

Les posteriors eixides serveixen per fer contrastar dades i fer seguiment de l'estat de l'horta.

El passos son:

  1. Dóna-li al botó de "Apadrina una partida".
  2. Tria en el mapa una partida propera a tu (físicament o social).
  3. Emplena el formulari i accepta les condicions.
  4. Espera a que ens posem en contacte amb tu*
  5. Començarem a treballar juntes i coordinar-nos!

*És el temps que necessitem per organitzar grup motor, buscar-te un si eres una persona individual i donar-te d'alta en la plataforma de l'Observatori

2. Col·labora econòmicament en el projecte

Pots ser mecenes de l'Observatori i fer-ne aportacions monetàries, contacta'ns!

 

3. Soc una institució pública o privada i vull impulsar l'Observatori al meu municipi.

Un ajuntament, una escola, un institut o un centre cultural, per exemple, poden impulsar el projecte de l'Observatori en el seu municipi per tindre dades sobre el seu territori, com a eina de sensibilització social o per altres motius.

Actualment, per exemple, estem treballant en la implantació de l'Observatori en algunes partides del municipi de València gràcies a una subvenció rebuda des del mateix ajuntament, el que ens permet poder tindre a tècnics i tècniques treballant en el desenvolupament de tot el procés. 

Si ets interessat en aquest tipus de col·laboració, contacta'ns!

4. Col·labora com a voluntari/a

El projecte de l'Observatori és obert i es poden sumar persones per treballar en la seua dinamització i desenvolupament des de diferents vessants. Posa't en contacte amb nosaltres i segons el teu perfil i la teua motivació te suggerirem com ens pots ajudar.

A més, perquè les primeres eixides de camp siguen més didàctiques, des de l'Observatori  convidem a experts i expertes coneixedores del territori de l'Horta per acompanyar-nos. Si ets una d'aquestes persones: historiador/a, sociòleg/a, llaurador/a...i vols participar-hi, contacta'ns!

5. Difon tot el que pugues el projecte, quants més siguem, millor!