memòria justificativa

Memòria Justificativa i Econòmica de l'ajuda a l'OCH_Implantació al municipi de València 2017

Adjuntem la Memòria Justificativa i Econòmica de l'ajuda a l'OCH rebuda des de la Regidoria d'Horta i Pobles de València per als mesos febrer-desembre de 2017. On hem implantat el projecte en diferents pobles i barris d'horta del municipi de València.