Que és

La iniciativa de l'Observatori Ciutadà de l'Horta comença al 2013, amb un primer projecte pilot a Burjassot de la mà de l'associació Bordissot, que va ajudar a tindre una primera expe­riència de les eixides a camp per a l'observació i la identificació d'un primer grup d'elements i variables del territori. A partir d'eixe moment s'ha continuat desenvolupant i millorant el projecte col·lectivament a partir d'experiències en altres llocs. Podeu consultar-les en l'apartat recull d'activitats.

Darrere aquest projecte es troba un grup de persones individuals i col·lectius de la comarca que s'ajunten al voltant de l'associació Per L'Horta.

Per L'Horta és un moviment social hereu de la primera Iniciativa Legislativa Popular per la protecció de l'Horta de València (ILP) al 2001, constituït formalment com associació sense ànim de lucre des de 2003.

Vol ser catalitzador de totes aquelles accions i polítiques que vagen encaminades a la defensa, manteniment i promoció de l'Horta de Valèn­cia com espai productiu, base de la nostra sobirania alimentària; la defensa del seu paisatge i del seu patrimoni agrícola, hídric, cultural i històric, base de la nostra identitat.

Per aconseguir-ho, treballem amb tot tipus de persones, associacions o institucions que tinguen relació amb l'Hor­ta o amb qüestions relacionades com ara: la cultura popular valenciana, l'agricultura tradicional i biològica, el paisatge, la cultura gastronòmi­ca, la sostenibilitat, l'educació ambiental o els drets humans.

També treballem públicament, mitjançant accions directes no violentes i a través d'eines de comunicació, posant atenció en tot allò que afecta l'horta, per tal de fer difusió, generar debat i crear opinió entre la ciuta­dania. Tot allò necessari per a poder participar i incidir als processos que transformen el nostre territori.


CONTACTE

observatori@perlhorta.info

Carrer Santa Teresa 10

46001 València